FOLLOW  glyph instagram  addulrika

addUlrika har spirat ur flera företag som Ulrika Lundgren drivit med kreativitet och hjärta. Rita&Ruta Ritkontor där Ulrika ritat hus i många år och efter hand hjälpt fler och fler kunder att anlägga trädgårdar gav mersmak. Det brinnande intresset för det gröna fick Ulrika att öppna Norrviken Plantskola för att skapa en nisch inom trädgård, med stora, exklusiva träd och buskar, som saknades i Sverige. Det ena ledde till det andra. Varför ska stora, dyra, vackra växter stå i mörker flera månader om året? Med ljussättning tar Ulrika vara på trädgårdsrummet som vi saknar på vintern. Ljussättningen förstärker formspråket i din trädgård och blir som en grönskande djup tavla som du kan njuta av då du sitter inne i värmen medan höststormarna rasar utanför.

Hela denna resa har nu mynnat ut i addUlrika där också det stora intresset och kunskapen om inredning fått blomma ut!
Varmt välkommen till min webbplats!